صفحه اصلی > فعالیت های مرکز 

سال 98

  • تفاهمنامه همکاری مشترک معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و معاونت غذا و دارو دانشگاه در رابطه با مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی
  • تفاهم نامه همکاری مشترک مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
  • تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و مرکز تحقیقات طب دریا