صفحه اصلی > اعضای مرکز > اعضای مرکز 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

وضعیت عضویت

1

آقای دکتر حسین داودی

علوم تغذیه

هیئت موسس

3

آقای دکتر غلامعلی جاودان

علوم تغذیه

عضو تمام وقت

4

آقای دکتر کاووس دیندارلو