صفحه اصلی > اعضای مرکز > اعضای مرکز 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

وضعیت عضویت

1

آقای دکتر حسین داودی

علوم تغذیه

هیئت موسس

3

آقای دکتر غلامعلی جاودان

علوم تغذیه

عضو تمام وقت

4

آقای دکتر کاووس دیندارلو

بهداشت محیط

عضو نیمه وقت

5

آقای دکتر ولی علیپور

بهداشت محیط

عضو تمام وقت

6

آقای مهندس بابک گودرزی

بهداشت محیط

عضو تمام وقت

7

آقای دکترمحسن حیدری

بهداشت محیط

عضو نیمه وقت

8

خانم دکتر صدیقه عابدینی

آموزش بهداشت

هیئت موسس

9

خانم ناهید مرادی

میکروبیولوژی

عضو تمام وقت

10

خانم دکتر مهسا رحیم زاده

بیوشیمی بالینی

هیئت موسس

11

آقای دکتر ابراهیم افتخار

بیوشیمی بالینی

هیئت موسس

12

خانم دکتر صدیقه جواد پور

بیوتکنولوژی با گرایش میکروبیولوژی

عضو نیمه وقت

13

خانم دکتر شیرین امیری مقدم

علوم تغذیه

عضو تمام وقت

14

خانم دکتر فرخنده رزم پور

علوم تغذیه

عضو تمام وقت

15

خانم دکتر فاطمه دباغ

بیوتکنولوژی دارویی

عضو نیمه وقت

16

آقای دکتر امید صفا

فارماکولوژی

عضو نیمه وقت

17

آقای دکتر حبیب اسلامی

فارماکولوژی

هیئت موسس

18

خانم دکتر فاطمه هندیجانی

بیوتکنولوژی دارویی

عضو نیمه وقت

19

خانم دکترافسانه کرمستجی

میکروب شناسی بالینی

هیئت موسس

20

خانم دکترعزیمه خضری

شیمی

عضو نیمه وقت

21

آقای مهندس علیرضا درویشی

شیمی

عضو نیمه وقت

22

خانم مهندس ساره ترابیان

شیمی

عضو نیمه وقت

23

آقای مهندس احمدی

شیمی

عضو نیمه وقت

24

خانم مهندس فاطمه شاکری

علوم تغذیه

عضو نیمه وقت

25

آقای دکتر مرتضی یوسف زادی

زیست دریا

عضو وابسته

26

خانم دکتر سمیه رستگار

باغبانی پس از برداشت

عضو وابسته

27

آقای دکتر فرزین عبداللهی

اکو فیزیولوژی- زراعت

عضو وابسته

28

آقای دکتر یحیی اسماعیل پور

مهندسی منابع طبیعی

عضو وابسته

29

خانم دکتر مهرنوش نیکوئی

گیاه پزشکی-اکولوژی و کنترل بیولوژیک آفات

عضو وابسته