صفحه اصلي > اعضای مرکز > رئیس مرکز  

 

دکتر مهسا رحیم زاده

دکترای بیوشیمی بالینی

 

 

mahsa_rahimzadeh@yahoo.com

 

 

 

دریافت CV